Pensionsretlige udtalelser ved uansøgt afsked

For tjenestemænd m.fl. skal der før uansøgt afsked indhentes en pensionsretlig udtalelse fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Det fremgår af tjenestemandsloven, TL § 31, stk. 2, og TPL § 31, stk. 1, jf. PAV, kapitel 31.3.3.

Ansættelsesmyndigheden skal indsende sag om anmodning om pensionsretlig udtalelse til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på følgende mail-adresse: 

Sagen skal indeholde samtlige data om tjenestemanden og det hidtidige ansættelsesforløb samt udførlige oplysninger om afskedigelsesårsagen med fornøden dokumentation herfor.

For prøveansatte skal der indhentes en udtalelse, hvis der kan opstå spørgsmål om eventuel ret til aktuel eller opsat pension efter TPL kap. 2 og 7, jf. TL § 33, stk. 3. Det vil sige ved 1 års ansættelse eller tidligere, hvis tjenestemanden har haft forudgående ansættelse, der medregnes i pensionsalderen efter TPL §§ 4, 4a eller 4b. Sagen skal indeholde samtlige data om tjenestemanden og det hidtidige ansættelsesforløb samt udførlige oplysninger om afskedigelsesårsagen med fornøden dokumentation herfor.