Personaletilpasninger på statslige arbejdspladser

Denne temaside om personaletilpasninger henvender sig til arbejdsgivere på de statslige arbejdspladser. Temasiden giver vejledning, værktøjer, skabeloner og inspiration til lokale løsninger tilpasset den enkelte arbejdsplads.

Fire principper ved personaletilpasninger

Skab overblik og styring

En personaletilpasning er en kompleks proces, både juridisk og ledelsesmæssigt. Forandringsprocessen skal forberedes, planlægges og styres omhyggeligt, så alt forløber korrekt og på en ordentlig måde.

 

Hav fokus på den fremtidige opgavevaretagelse

Staten løser opgaver, som har en stor betydning for mange mennesker. Ledere i staten skal derfor i forbindelse med en personaletilpasning have fokus på den fremtidige opgavevaretagelse.

Følg regler og procedurer

Det er afgørende for en vellykket personaletilpasning, at der er overblik over de mange forskellige regelsæt og procedurer, som findes i både lovgivning, overenskomster og aftaler.

Fokus på personaleledelse og kommunikation

Nærværende personaleledelse kan afbøde usikkerhed og mistrivsel, ligesom tydelig, ensartet og fyldestgørende kommunikation om forandringen, processen og fremtiden er afgørende for, hvordan forløbet opleves af både medarbejdere og ledere.

Personaletilpasningens tre faser

Den indledende fase

En påtænkt personaletilpasning indledes med at klarlægge de mest centrale ledelsesmæssige beslutninger om, hvordan den kan gennemføres, og hvordan arbejdspladsen skal fungere efter processen. Når der påtænkes personaletilpasninger, skal inddragelse af ledere, samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter og arbejdspladsen i sin helhed ske korrekt og rettidigt.

Selve afskedigelsesprocessen

Når der er truffet endelig beslutning om igangsættelse af en afskedigelsesprocessen, udvælges de medarbejdere, der påtænkes afskediget. Der gennemføres partshøring og kommunikeres bredt til arbejdspladsen om personaletilpasningen. Perioden frem mod varsling og selve varslingen kræver omhu, styring og klar kommunikation, da mange forskellige aktører kan være involveret.

Den efterfølgende fase

Den efterfølgende fase handler om at støtte de afskedigede medarbejdere i afskedigelsesperioden, håndtere henvendelser fra de faglige organisationer og øvrige interessenter samt holde fokus på trivsel og opgaveløsning hos de tilbageværende medarbejdere.

Værktøjer og skabeloner

Her kan du finde værktøjer og skabeloner til kortlægning og håndtering af personaletilpasninger.

Find værktøjer og skabeloner her

""