Medarbejder- og Kompetencestyrelsens HR-værktøjer

Grundbeløbsberegneren

Brug grundbeløbsberegneren til at omregne et beløb til eller fra 1997 og 2012 niveau.

 

Gå til Grundbeløbsberegneren

 

Jubilæumsberegner

Beregne, hvornår du har 25-, 40- og 50-årsjubilæum for ansættelse i staten.

 

Gå til Jubilæumsberegner

 

PAV - Personale Administrative Vejledning

PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte mfl. i staten mv. 


Gå til den Personale Administrative Vejledning (PAV)