Vores organisation

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens organisationsdiagram 2023

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har en direktion, fire kontorer og to centre.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen blev etableret den 1. oktober 2019.

Styrelsen har til huse i København, beskæftiger cirka 100 medarbejdere og hører under Finansministeriets koncern.  

Du kan læse om vores arbejdsområder og fagkontorer her