Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling kan være med til at ruste den offentlige sektor til fremtiden, og sikre at medarbejdere og arbejdspladser udvikler sig sammen, så kerneopgaven løses bedst muligt.

Løsningen af opgaver i den offentlige sektor ændrer sig og kommer i stigende grad til at hvile på data og teknologi. Samtidig kan offentlige arbejdspladser forvente at blive mødt med ændrede krav. Det kan være nye krav om bæredygtighed eller om samarbejde både på tværs af myndigheder og med borgere. Det er alle sammen tendenser, der bidrager til det samlede billede af en offentlig sektor i forandring, og af et behov for hele tiden af have blik for de kompetencer, der skal udvikles – og spille sammen – for at opgaverne løses bedst muligt.

Vi arbejder for at skærpe det blik gennem vidensdeling, redskaber til kompetenceudvikling, kurser og uddannelser eller andre tilbud, der kan understøtte offentlige arbejdspladser i at gribe muligheder og udfordringer i en offentlig sektor i forandring.