Kompetenceudvikling for 55+ årige

På denne side finder du resultaterne af en undersøgelse om kompetenceudvikling blandt de 55+ årige
medarbejdere i staten.

Undersøgelsen er foretaget af de statslige overenskomstparter, Københavns Universitet (KU) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Undersøgelsens resultater blev offentliggjort den 19. juni 2023.

Om undersøgelsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udsendte i efteråret 2022 et spørgeskema til alle 53.673 statsansatte på 55 år og derover samt alle personaleledere i staten.

Surveyen indsamlede viden om muligheder, motiver og barrierer for kompetenceudvikling for statsansatte i aldersgruppen 55+.

Derudover gennemførte Center for Humanistisk Sundhedsforskning på Københavns Universitet henover sommeren 2022 et etnografisk forskningsprojekt blandt 40 udvalgte medarbejdere på otte statslige arbejdspladser.

De otte udvalgte arbejdspladser var: Socialstyrelsen, Vejdi-rektoratet, Danmarks Meteorologiske Institut, VUC Storstrøm, Professionshøjskolen Lillebælt, Skatteankestyrelsen, Banedanmark og Midt- og Vestjyllands Politi.