Strategisk fokus på kompetenceudvikling

Hvis statsligt ansatte skal være på forkant med opgaverne i den offentlig sektor, kræver det et todelt fokus på både eksisterende og fremtidige kompetencebehov og på hvordan kompetencer forankres i organisationen.

Kompetenceudvikling skal både ruste arbejdsplads og medarbejder til fremtiden, og her er det vigtigt, at der skelnes og prioriteres i de kompetencer, der kræves i forskellige roller, stillinger og karriereveje. På den måde kan kompetenceudvikling både understøtte medarbejderens employability og samtidig sikre en offentlig sektor, der er på forkant med fremtidens muligheder og udfordringer.

Vi understøtter de statslige institutioner i at benytte den mest effektive sammensætning af redskaber til kompetenceudvikling, herunder kompetenceudviklingstilbud som for eksempel generelle og fagspecifikke kurser, læring i jobbet, jobrotationsordninger, coaching/mentorordning, talentprogrammer og lederudviklingsprogrammer. 

Du kan læse mere strategisk kompetenceudvikling og finde redskaber og inspiration til formulering af en kompetencestrategi på Kompetencesekretariatets hjemmeside.