Aktuelle initiativer vedrørende kompetenceudvikling

Staten, kommunerne og regionerne arbejder sammen om flere initiativer, der skal udvikle, forankre og mobilisere kompetencer og styrke ledelsen i den offentlige sektor. Herunder kan du læse mere om de initiativer der vedrører kompetenceudvikling.

Sammenhæng på tværs af den offentlige sektor

Større sammenhæng i den offentlige sektor kommer af at offentlige ansatte på tværs af stat, regioner og kommuner mødes og udveksler erfaringer, opbygger kompetencer og får ny viden. I tæt samarbejde med KL og Danske Regioner undersøges det derfor, hvor det er mest relevant at understøtte sammenhæng i opgaveløsningen via rotationsforløb eller lignende modeller for kortere og længere forløb.

Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Med afsæt i den nyeste viden giver Lederuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø ledere i staten redskaber og metoder, der kan understøtte en bæredygtig teamkultur og styrke det psykiske arbejdsmiljø. Du kan tilmelde dig uddannelsen og læse mere om den på Den Frivillige Lederuddannelse i Psykisk Arbejdsmiljøs hjemmeside.