Kompetencesekretariatet og Den Statslige Kompetencefond

Kompetencesekretariatet og Den Statslige Kompetencefond understøtter kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser gennem støtte til uddannelsesaktiviteter, redskaber, procesforløb og andre initiativer, der kan være med til at udvikle og mobilisere kompetencer i den offentlige sektor.

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet er et partsfælles sekretariat nedsat af de statslige overenskomstparter. Sekretariatet understøtter statens arbejdspladser i deres arbejde med kompetenceudvikling ved at lave procesforløb, udvikle konkrete redskaber og lignende. Du kan læse mere om Kompetencesekretariatet og få adgang til redskaber og viden om kompetenceudvikling på Komptetencesekretariatets hjemmeside. 

Du finder kompetencesekretariatets hjemmeside her 

Den Statslige Kompetencefond

Den Statslige Kompetencefond er skabt i forbindelse med OK 2018, hvor parterne besluttede at oprette en fond, hvor statsligt ansatte kan søge finansiering til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter som konferencer, kurser og uddannelsesaktiviteter eller andet. Den Statslige Kompetencefond administreres af Kompetencesekretariatet.

Hvis du eller en af dine medarbejdere vil søge om midler til kompetenceudvikling:

Læs mere på kompetencesekretariatets side om Den Statslige Kompetencefond