Vores opgaver og kontorer

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen varetager opgaver knyttet til overenskomstforhandlinger, løn, pension, ledelse og personale på de statslige arbejdspladser.

Medarbejder hjælper kollega på computer

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens opgave er at varetage statens arbejdsgiverfunktioner, herunder at forberede forhandlinger og indgå overenskomster og aftaler på det statslige område samt varetage opgaver i forhold til løn, ledelse og personale.

Styrelsen skal sikre samarbejde med og rådgivning af statens arbejdsgivere og understøtte et godt samarbejde med de faglige organisationer.

Styrelsen har også ansvar for bl.a. tjenestemandspension og helbredssager vedrørende tjenestemænd.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal desuden sikre gode rammebetingelser og udvikle ledelse og personale gennem tiltag og aktiviteter inden for ledelsesudvikling og HR, herunder kompetenceudvikling og rekruttering mv. Formålet er at understøtte arbejdsgivere, ledere og medarbejdere i deres arbejdsopgaver.

Styrelsens fagkontorer

I Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samarbejder vi på kryds og tværs, men vi er organiseret i specialiserede fagkontorer. 

Du kan læse mere om de enkelte kontorers opgaver og ansvarsområder via menuen til venstre.

Engangsvederlag til styrelsesdirektør

Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året. Udmøntning for 2021 udgør 50.000 kr.