HR

Sunde, attraktive og velfungerende offentlige arbejdspladser.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen arbejder for at skabe rammer, der bidrager til sunde, attraktive og velfungerende offentlige arbejdspladser, så ledere og medarbejdere kan yde den bedste service til borgerne og virksomhederne.