Beregnere til arbejdsgivere

Her finder du beregnere, som anvendes som værktøjer til arbejdsgivere.

Grundbeløbsberegner

Tryk her for at se vores grundbeløbsberegner

Jubilæumsberegner

Tryk her for at komme til vores jubilæumsberegner

Grundbeløbsberegneren

Med Grundbeløbsberegneren kan du omregne et beløb til eller fra 1997 og 2012 niveau.

Jubilæumsberegneren

Jubilæumsgratiale udbetales, når du har været ansat i staten i 25, 40 eller 50 år.

Jubilæumsancienniteten regnes fra den første ansættelse i den danske stat.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udviklet en jubilæumsberegner, som kan lette HR-funktionernes behandling af jubilæumssager. Den kan også hjælpe den ansatte med at få overblik over, hvornår vedkommende har jubilæum.