Departementschefer

På denne side finder du information om departementschefernes løn samt de årlige lønforbedringer siden 2012.

Løn til departementschefer

Departementschefers løn (ekskl. pension) er i udgangspunktet sammensat af følgende løndele:

  • Lønrammeløn
  • Topcheftillæg
  • Evt. personligt tillæg
  • Evt. funktionstillæg som følge af ministerens formandskab for og/eller medlemskab af regeringens koordinationsudvalg eller økonomiudvalg
  • Stillingstillæg


Der gennemføres én gang årligt en lønjusteringsproces for departementschefer, hvor der forhandles mellem Finansministeriet (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen), Akademikerne og Djøf om evt. forhøjelse af departementschefernes personlige tillæg, evt. omklassificering og tildeling af ekstraordinære pensionsbidrag. Evt. forhøjelse af personlige tillæg og omklassificering sker på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte departementschefs kvalifikationer.

Oversigter over departementschefernes løndele, herunder engangsvederlag og tillæg, de seneste år kan findes her: