Særlige rådgivere

Her kan du finde oplysninger om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere.

Ansættelse og aflønning af særlige rådgivere er omfattet af Statsministeriets rammer af 23. november 2023 for ansættelse af særlige rådgivere.

Gå til Statsministeriets rammer for ansættelse af særlige rådgivere her.

Finansministeriet har udsendt en vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere.

Gå til vejledningen om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere her.

Finansministeriet har endvidere udarbejdet en standardkontrakt, som anvendes ved ansættelse af særlige rådgivere.

Gå til standardkontrakten her. (Word)

De enkelte departementer skal løbende indberette oplysninger om de respektive rådgiveres navn, titel, arbejdsfunktioner, relevant uddannelses- og beskæftigelsesmæssig baggrund samt lønforhold til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Gå til oversigten over særlige rådgivere her (pdf)

Retningslinjer og principper i forbindelse med ansættelse og aflønning af særlige rådgivere bygger bl.a. på betænkning nr. 1537 om ministrenes særlige rådgivere - et serviceeftersyn fra maj 2013.

Gå til betænkningen om ministrenes særlige rådgivere her. 

Spørgsmål til ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere kan rettes til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ved at skrive til:  

Indberetning om ansættelse af nye rådgivere og ændringer i lønforhold for allerede ansatte rådgivere skal ske til Mads Møller-Andersen på