Overenskomstforhandlinger

Her kan du blive klogere på, hvad overenskomstforhandlinger i staten generelt er samt læse om tidligere overenskomstforhandlingers temaer og resultater.

En af Medarbejder- og Kompetencestyrelsens kerneopgaver er at varetage statens arbejdsgiverfunktioner. Det indebærer blandt andet, at styrelsen forhandler og indgår overenskomster og aftaler for medarbejderne i staten. Overenskomstforhandlingerne er en del af den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter sammen forhandler sig til rette om løn- og arbejdsvilkår. Overenskomstforhandlingerne finder sted ca. hvert 3. år – alt efter, hvad der er aftalt mellem parterne.

Det statslige arbejdsmarked beskæftiger omkring 195.000 medarbejdere, som er fordelt på ca. 209.000 ansættelser.

Statens medarbejdere varetager mange forskellige samfundsvigtige funktioner. Godt halvdelen af statens medarbejdere arbejder i uddannelses- og kultursektoren, fx på gymnasier, erhvervsskoler, professionshøjskoler, universiteter, Nationalmuseet og andre museer samt på det Kongelige Teater m.fl.

Knapt 26 pct. af statens medarbejdere arbejder i politiet, forsvaret, kriminalforsorgen og Folkekirken. Mens de resterende ca. 24 pct. af statens medarbejdere arbejder i centraladministrationen dvs. ministerier og styrelser.