Ministervederlag

Ministervederlag

Her kan du læse om ministervederlag.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen modtager flere henvendelser vedrørende vederlag, eftervederlag og pension mv. for ministre.

Lov om vederlag og pension mv. til tjeneste

Du kan få et overblik over reglerne for ministervederlag, ministereftervederlag og ministerpension i nedenstående faktaark. Her gennemgås reglerne kort illustreret med eksempler.

Hent faktaark om ministervederlag, ministereftervederlag og ministerpension (pdf).

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kommenterer ikke på konkrete sager.

Gå til den gældende lovbekendtgørelse på retsinformation.dk

Finansministeriet fastsætter en gang årligt pr. 1. april reguleringsprocenten for politikervederlag. Reguleringsprocenten gælder for vederlag til ministre, folketingsmedlemmer, borgmestre og regionsrådsformænd.

Reguleringsprocenten regulerer med udgangspunkt i vederlagsniveauet pr. 31. marts 2017, og udgør pr:

  • 1. april 2017: 1,8326 pct.
  • 1. april 2018: 3,5169 pct.
  • 1. april 2019: 6,2002 pct.
  • 1. april 2020: 8,3071 pct.
  • 1. april 2021: 10,2950 pct.
  • 1. april 2022: 12,5140 pct.
  • 1. april 2023: 15,9157 pct.