Reguleringsprocent for politikervederlag

Finansministeriet fastsætter en gang årligt pr. 1. april reguleringsprocenten for politikervederlag. Reguleringsprocenten gælder for vederlag til ministre, folketingsmedlemmer, borgmestre og regionsrådsformænd.

Reguleringsprocenten beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Beregningen sker på grundlag af Danmarks Statistiks Lønindeks for henholdsvis den statslige sektor og den kommunale og regionale sektor. Der beregnes et uvægtet gennemsnit af stigningerne for 4. kvartal i de nævnte lønindekser.

Reguleringsprocenten regulerer med udgangspunkt i vederlagsniveauet pr. 31. marts 2017, og udgør pr:

  • 1. april 2017: 1,8326 pct.
  • 1. april 2018: 3,5169 pct.
  • 1. april 2019: 6,2002 pct.
  • 1. april 2020: 8,3071 pct.
  • 1. april 2021: 10,2950 pct.
  • 1. april 2022: 12,5140 pct.
  • 1. april 2023: 15,9157 pct.