Fakta om ministervederlag, eftervederlag og pension

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen modtager flere henvendelser vedrørende vederlag, eftervederlag og pension mv. for ministre.

Lov om vederlag og pension mv. til tjeneste

Du kan få et overblik over reglerne for ministervederlag, ministereftervederlag og ministerpension i nedenstående faktaark. Her gennemgås reglerne kort illustreret med eksempler.

Hent faktaark om ministervederlag, ministereftervederlag og ministerpension (pdf).

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kommenterer ikke på konkrete sager.

Gå til den gældende lovbekendtgørelse på retsinformation.dk