Stillingsregister og stillingskontrol

Her kan du som myndighed rekvirere den senest opdaterede version af Finansministeriets stillingsregister.

Finansministeriet udøver stillingskontrol, hvilket betyder, at ministerierne skal have godkendelse til oprettelse af stillinger i lønramme 37 eller derover fra Finansministeriets departement. På baggrund af en godkendelse fra Finansministeriets departement tildeles et stillingsnummer fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen som bevis på godkendelsen. Samtlige tildelte stillingsnumre fremgår af Finansministeriets officielle stillingsregister.

Stillingsregisteret indeholder oplysninger om chef- og lederstillinger i staten, herunder bl.a. stillingsnummer, stillingsbetegnelse, forhandlingsberettiget organisation, lønramme, finanslovshovedkonto samt dato for oprettelse af stillingen og for seneste ændring. Hvis stillingen aktuelt er besat, er desuden oplyst navn på stillingsindehaveren samt det delregnskab, hvor stillingen aktuelt er i anvendelse.

Hvis du som myndighed har brug for Finansministeriets stillingsregister over chefer i staten, kan det rekvireres ved at kontakte Medarbejder- og Kompetencetyrelsen på:

Finansministeriet har udsendt en vejledning for stillingsnummer og stillingskontol 2023. 

Find vejledningen for stillingsnummer og stillingskontrol 2023 her