Vejledninger på undervisningsområdet

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår kollektive aftaler og stiller vejledninger til rådighed for lederne på de statslige uddannelsesinstitutioner.

Regler og vejledninger på undervisningsområdet

Som statens arbejdsgiverorganisation indgår Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kollektive aftaler om løn- og ansættelsesvilkår med de faglige organisationer og stiller vejledninger i de forskellige regelsæt til rådighed for lederne på undervisningsområdet.

I menuen til venstre kan du finde overenskomster, cirkulærer og vejledninger, der er relevante for dig, som er leder på en statslig undervisningsinstitution.

Rådgivning af ledere

Rådgivningen varetages af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstidsreglerne på undervisningsområdet, skal sendes til