Almen Voksenuddannelse

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår kollektive aftaler og stiller vejledninger til rådighed for lederne på AVU-området.

Rådgivning af ledere

Rådgivningen varetages af Børne- og Undervisningsministeriet.

Spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstidsreglerne på undervisningsområdet, skal sendes til 

Aftaler og cirkulærer

Cirkulære om organisationsaftale for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten

Cirkulære om aftale for tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten

Oplysninger om øvrige aftaler og cirkulærer, som regulerer fx barselsregler, ferie, tillidsrepræsentanter og andet, findes i den personaleadministrative vejledning.

 

Gå til den personaleadministrative vejledning (PAV)