Geografisk flytning

Statslige institutioner skal i forbindelse med en geografisk flytning af arbejdspladser håndtere en række personalemæssige spørgsmål.

En god håndtering af personalemæssige spørgsmål er afgørende for medarbejdernes motivation og mobilitet, og dermed for hele institutionens virke før, under og efter en flytning.

På denne temaside finder du vejledning, skabeloner og inspiration til håndtering af de personalemæssige spørgsmål.

Find de gældende vejledninger, skabeloner og faktaark til brug for geografiske flytninger under siden Rådgivning, vejledning og skabeloner.

Find cirkulærer og udmeldinger til brug for geografiske flytninger under siden Nyheder om geografisk flytning.

Læs mere - Personaleadministrativ vejledning

PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten.

Læs mere i PAV