Rådgivning, vejledning og skabeloner

Flytning af en statslig institution eller en del heraf kan give anledning til en række spørgsmål vedrørende medarbejdernes rettigheder og pligter, som ledelsen på den enkelte arbejdsplads skal håndtere.

Denne side indeholder vejledningsmateriale og skabeloner til brug ved geografisk flytning af statslige arbejdspladser.

Under 'Kontakt' finder du kontaktoplysninger til postkasse og hotline, som du, som arbejdsgiver, kan kontakte.

Vejledninger

Hent vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner fra januar 2018 (pdf).

Hent vejledning om inspiration til medarbejdertiltag og fastholdelse ved flytning af statslige arbejdspladser fra januar 2018 (pdf).

Se Samarbejdssekretariatets inspirationsfolder om samarbejdsudvalgets rolle ved geografisk flytning af statslige arbejdspladser fra januar 2018.

Skabeloner

Skabelon til tilbud om ansættelse på ændrede vilkår – hele institutionen (docx)

Skabelon til tilbud om ansættelse på ændrede vilkår – dele af institutionen (docx)

Skabelon til afgørelse om afsked i forbindelse med flytning af hele statslige institutioner (docx)

Skabelon til afgørelse om afsked i forbindelse med flytning af dele af statslige institutioner (docx)

Skabelon til meddelelse om flytning – ansatte har pligt til at flytte med (docx)

Skabelon for 1. meddelelse efter § 6, stk. 2, i lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang (docx)

Skabelon for 2. meddelelse efter § 7, stk. 1, i lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang (docx)

Skabelon for 3. og 4. meddelelse efter § 7, stk. 3 og 4, i lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang (docx)

Ansøgningsskema - Ansøgning om refusion af afholdte udgifter til outplacementforløb og kompetenceudviklingsforløb fra januar 2018 (docx)

Faktaark

Faktaark om elever (pdf)

Faktaark om processen for de regionale arbejdsmarkedsråd (pdf)

Læs mere - Personaleadministrativ vejledning

PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten.

Læs mere i PAV