Nyheder om geografisk flytning

Her kan du holde dig orienteret om Moderniseringsstyrelsens nyheder om flytning af statslige arbejdspladser.

02.03.2018: Venstre Landsret afviser sag om medarbejder i Statens Administration omfattet af Bedre Balance I

12.01.2018: Se vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner under siden Rådgivning, vejledninger og skabeloner

12.01.2018: Se vejledning om inspiration til medarbejdertiltag og fastholdelse ved flytning af statslige arbejdspladser under siden Rådgivning, vejledninger og skabeloner

12.01.2018: Cirkulære om refusion af udgifter til outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i geografisk flytning af statslige arbejdspladser

22.12.2017: Cirkulære om aftale om mulighed for at yde fastholdelsesbonus i forbindelse med geografisk flytning af institutioner

22.12.2017: Cirkulære om aftale om udligningstillæg i forbindelse med geografisk flytning af institutioner

20.12.2017: Se faktaark om proces for varsling af de regionale arbejdsmarkedsråd under siden Rådgivning, vejledning og skabeloner

20.12.2017: Se faktaark om elever under siden Rådgivning, vejledning og skabeloner

26.05.2016: Jobbytteordning (pdf)

11.03.2016: Cirkulære om refusion af udgifter til outplacementforløb som led i flytning af statslige arbejdspladser (Bedre Balance) (Historisk)

17.02.2016: Cirkulære om mulighed for at yde fastholdelsesbonus ifm. flytning af institutioner som led i regeringens udspil "Bedre Balance"

12.02.2016: Cirkulære om ansættelsesbreve til overenskomstansatte i staten

12.02.2016: Håndtering af ansættelsesbeviser i forbindelse med tilbagetrækning af cirkulære af 5. februar 2016 om ansættelsesbreve

12.02.2016: Fælles udmelding fra CFU og Moderniseringsstyrelsen vedr. fleksjobansatte (pdf)

02.02.2016: Fælles udmelding fra CFU og Moderniseringsstyrelsen (pdf)

15.01.2016: Fakta - Ansattes vilkår og muligheder (pdf)

13.01.2016: Cirkulære om aftale om udligningstillæg i forbindelse med regeringens udspil "Bedre balance"

26.11.2015: Fælles udmelding fra CFU og Moderniseringsstyrelsen vedr. flyttegodtgørelse (pdf)

Læs mere - Personaleadministrativ vejledning

PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten.

Læs mere i PAV