Arbejdsnedlæggelser

Arbejdsnedlæggelser skal indberettes til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Overenskomstansatte

Når der er indgået en overenskomst, er der fredspligt. En kollektiv arbejdsnedlæggelse vil derfor normalt være i strid med overenskomsten.

Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser skal straks indberettes pr. telefon til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Derefter skal der hurtigst muligt sendes en skriftlig indberetning til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Find skemaerne til indberetning for overenskomstansatte 

Ledelsen bør straks orientere medarbejderne om, at ledelsen anser arbejdsnedlæggelsen for overenskomststridig. Orienteringen kan ske gennem tillidsrepræsentanten.

Ansættelsesmyndigheden skal sørge for at trække de ansatte i løn for den tid, de har deltaget i arbejdsnedlæggelsen.

Læs mere om reglerne for arbejdsnedlæggelser i PAV afsnit 4.6.3. 

Tjenestemænd

Tjenestemænd må ikke iværksætte faglige aktioner i form af fx arbejdsnedlæggelser.

Hvis flere tjenestemænd nedlægger arbejdet, kan det være en kollektiv tjenesteforseelse i strid med § 10 i tjenestemandsloven.

Læs mere om tjenestemandens pligter i tjenestemandsloven § 10 

Hvis kun én tjenestemand nedlægger arbejdet kan det være en individuel tjenesteforseelse. Det samme gælder, hvis en uorganiseret tjenestemand nedlægger arbejdet.

Læs mere om individuelle tjenesteforseelser i PAV afsnit 29.2. 

Ledelsen bør straks orientere medarbejderne om, at ledelsen anser arbejdsnedlæggelsen for at være en kollektiv tjenesteforseelse. Orienteringen kan ske gennem tillidsrepræsentanten.

Arbejdsnedlæggelsen skal hurtigst muligt indberettes. Indberetningen skal ske skriftligt og senest en uge efter, at arbejdsnedlæggelsen er begyndt.

Find skemaerne til indberetning for tjenestemænd 

Ansættelsesmyndigheden skal sørge for at trække de ansatte i løn for den tid, de har deltaget i arbejdsnedlæggelsen.

Læs mere om reglerne for kollektive tjenesteforseelser i PAV afsnit 29.3