Ressortomlægninger

Statslige institutioner skal i forbindelse med ressortomlægninger af arbejdspladser håndtere en række personalemæssige spørgsmål.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen rådgiver statslige arbejdsgivere om ansættelsesretlige spørgsmål, der relaterer sig til ressortomlægninger.

På denne temaside finder du vejledning og skabeloner til håndtering af de ansættelsesretlige spørgsmål.

Find den gældende vejledning her. 

Find skabeloner til brug for ressortomlægninger

Læs mere - Personaleadministrativ vejledning

PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. 

Læs mere i PAV

Kontakt os

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen står til rådighed for besvarelse af statslige institutioners ansættelsesretlige spørgsmål om ressortomlægning af arbejdspladser.

Eventuelle ansættelsesretlige spørgsmål kan stilles til Ansættelsesretsteamet  eller på tlf.: 3527 1315.

Eventuelle spørgsmål til ferie under ressortomlægninger kan stilles til Kontor for Implementering af Overenskomster på  eller på tlf.: 3527 1314.

Eventuelle spørgsmål om særlige rådgivere under ressortomlægninger kan stilles til Økonomistyrelsen.