Ressortomlægninger og strukturændringer

På denne side finder du en oversigt over skabeloner vedrørende strukturændringer/ressortomlægninger i staten.

Skabelonerne er til brug ved omflytning, herunder overførsel, af medarbejdere i forbindelse med strukturændringer, ressortomlægninger og lignende i staten.

Skabelonerne er udarbejdet til brug for de afgivende institutioner for at lette deres sagsbehandling.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis medarbejderen er tillidsrepræsentant eller har afskedsbeskyttelse som tillidsrepræsentant.

Se oversigt over særligt udarbejdede skabeloner vedrørende beskyttede medarbejdere

Skabeloner til brug for omflytning af overenskomstansatte:

Skabeloner til brug for omflytning af tjenestemænd: