Tjenestefrihed

På denne side finder du en oversigt over alle skabeloner vedrørende tjenestefrihed.

Skabelonerne er udarbejdet til brug for sager om ”almindelig” tjenestefrihed - eksempelvis, hvor en medarbejder ønsker at bevare muligheden for at vende tilbage til sit arbejde efter en periode med ansættelse hos en anden arbejdsgiver.

Skabelonerne er derfor ikke umiddelbart anvendelige på de formålsbestemte tjenestefrihedssituationer, som er særskilt reguleret, eksempelvis tjenestefrihed til borgerligt ombud, til tjeneste i udlandet for internationale organisationer og til organisationsarbejde mm.

Skabelonerne er gældende for overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.

Bevilling af tjenestefrihed

Bevilling af tjenestefrihed (docx) 

Høringsbrev

Høringsbrev - påtænkt afslag på ansøgning (docx) 

Afslag på ansøgning om tjenestefrihed

Afslag på ansøgning om tjenestefrihed (docx) 

Påmindelse om genoptagelse af tjeneste

Påmindelse om genoptagelse af tjeneste (docx) 

Rykker om genoptagelse af tjeneste

Rykker for genoptagelse af tjeneste (docx) 

Meddelelse om ophør af ansættelsesforholdet

Meddelelse om ophør af ansættelsesforholdet (docx)