Tillidsrepræsentanter

På denne side finder du en oversigt over alle skabeloner vedrørende tillidsrepræsentanter.

 

Her finder du skabeloner til brug ved afskedigelse/forflyttelse af beskyttede medarbejdere - overenskomstansatte.

Afsked

 

Forflyttelse, der indebærer, at hvervet ikke længere kan udføres, og som er en væsentlig stillingsændring

Her finder du skabeloner til brug ved afskedigelse af beskyttede medarbejdere - tjenestemænd

Afsked

Her finder du skabeloner til brug ved afskedigelse/forflyttelse af beskyttede medarbejdere - Tjenestemandslignende ansatte.

Afsked

 

Forflyttelse, der indebærer, at hvervet ikke længere kan udføres, og som er en væsentlig stillingsændring