Øvrige

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår kollektive aftaler for undervisere og stiller vejledninger til rådighed for lederne i Dansk Røde Kors, Kriminalforsorgen, Forsvaret og SKT den 1. august 2014.

Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling

Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten

Vejledninger

Kriminalforsorgen

Cirkulære om organisationsaftale for fængselslærere m.fl.

Cirkulære om aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Forsvaret

Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for forsvarets civile faglærere

Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Cirkulære om organisationsaftale for faglærere ansat ved SKT

Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter ansat ved Skole for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Oplysninger om øvrige aftaler og cirkulærer

Oplysninger om øvrige aftaler og cirkulærer, som regulerer fx barselsregler, ferie, tillidsrepræsentanter og andet, findes i den personaleadministrative vejledning. 

Gå til den personaleadministrative vejledning (PAV)

Læs mere - Vejledning om særlige feriedage

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om særlige feriedage til lederne på frie skoler og i Dansk Røde Kors' Asylafdeling.

Hent vejledningen her (pdf)