EUD, SOSU og AMU

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår kollektive aftaler og stiller vejledninger til rådighed for lederne på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner.

Cirkulære om aftale for tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelser, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skolerne)

Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 

Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten

Rådgivning af ledere