Hvad indgår i forhandlingerne på statens område?

Læs mere om, hvad der indgår i forhandlingerne på statens område her.

Generelle temaer og forlig

Generelle temaer, som vedrører størstedelen af de statsansatte, fx den økonomiske ramme, arbejdstid, ferie, barsel, kompetenceudvikling osv., forhandles mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne. .
Når de generelle spørgsmål er forhandlet, og parterne er nået til enighed, underskrives forhandlingsresultatet (forliget). Der indgås forlig med både CFU og med Akademikerne.

Forligene fra tidligere overenskomster kan findes her

Overenskomster og resultatpapirer

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen varetager også forhandlinger med de enkelte faglige organisationer om de organisationsaftaler, som fastlægger specifikke løn- og ansættelsesvilkår for enkelte medarbejdergrupper. Når en organisationsaftale har været forhandlet ved en overenskomstforhandling, og parterne er nået til enighed, underskrives et forhandlingsresultat med de enkelte enighedspunkter og ikrafttrædelsestidspunkter. Derefter redigerer Medarbejder-og Kompetencestyrelsen den nye organisationsaftale i dialog med organisationen. Når redigeringen er afsluttet offentliggøres aftalen med henblik på implementering.

Delegationsområder

På en række områder er forhandlingskompetencen delegeret fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen til andre ministerier. Dette kan forekomme, når forhandlingerne omhandler personalegrupper, som kun findes inden for det pågældende område fx forsvarets personel og kunstneriske grupper på Det Kongelige Teater.