Mød Christine: Specialkonsulent med baggrund i idrætsvidenskab

Specialkonsulent, Christine Lumby

Kan man være kandidat i idrætsvidenskab og arbejde i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen?
Svaret er ja. Mød Christine Lumby, som er specialkonsulent i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens direktionssekretariat, hvor hun er med til at løse de mange forskellige opgaver, som sekretariatet spænder over.

Mange tror sikkert, at man skal være jurist, statskundskaber, økonom eller andet inden for de klassiske DJØF-discipliner, hvis man skal arbejde i centraladministrationen. En fintælling vil nok også vise, at samfundsvidenskaberne er i overtal.

Heldigvis har vi også plads til medarbejdere med andre faglige baggrunde, og dem er vi superglade for.

Her kan I møde Christine Lumby. Christine er kandidat i idrætsvidenskab, og med den baggrund lå det måske ikke lige for at søge et job i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Vi har spurgt hende, hvilke opgaver hun sidder med, og hvilke styrker det har, når man bringer en lidt mere utraditionel faglig baggrund med til opgavebordet:

Christine, du har en kandidatgrad i idræt, hvad fik dig til at søge job hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen?

Før jeg startede i MEDST, arbejdede jeg i en udviklingsstilling i et idræts- og fritidssekretariat. Jeg fik her kendskab til proces- og projektstyring, tværgående koordinering, facilitering og interessevaretagelse, og dér fandt jeg ud af, at jeg rigtig godt kan lide at arbejde med sekretariatsopgaver og ledelsesbetjening.

Mange af de opgaver kan overføres til stillingen her i MEDST, selvom fagområdet selvfølgelig er et helt andet. Derfor fik jeg lyst til og mod på at prøve kræfter med opgaverne i MEDST samt muligheden for at opleve staten indefra.

Hvilke opgaver sidder du med til daglig, og hvordan spiller løsningen af disse sammen med din uddannelsesbaggrund?

Da jeg læste idræt, blev jeg præsenteret for et varieret kursuskatalog med både teoretiske og praktiske fag. Vekselvirkningen mellem de forskellige typer af undervisningsmetoder, sportsgrene og bevægelsesformer kan til en vis grad sammenlignes med min hverdag i MEDST, hvor mine opgaver er dynamiske og afvekslende. Det gælder alt fra tværgående koordinering, proces- og projektstyring, udarbejdelse af oplæg, talelinjer og mødemateriale.

Lavpraktisk kan man sige, at man i idrætten skal administrere træningsprogrammer og motionstiltag, som tilrettelægges efter hvert individs behov. Samtidig er der jo også nogle generelle akademiske kompetencer i den uddannelse, som jeg i høj grad trækker på, når jeg bl.a. arbejder med ledelsesbetjening. Her skal jeg også tilpasse min opgaveløsning efter det konkrete behov – hvad enten det er direktionens, organisationens eller den enkelte leder ude i kontorene. På den måde kan der være en lighed i måden at tænke på, når jeg løser opgaver for forskellige personer.

Kan det være en fordel, at man kommer med en anden uddannelsesmæssig baggrund?

Ja, jeg tror, at det kan være en fordel at træde ind på en arbejdsplads, hvor der er en mangfoldighed af forskellige kompetencer hos medarbejderne. Det kan både være uddannelsesmæssigt eller erhvervsmæssigt. At samarbejde med kollegaer, der har en anden vinkel eller et andet perspektiv på en opgaveløsning, kan være med til at kvalificere de produkter, vi sammen skal levere. Det kan være alt fra tilgange til opgaveløsningen, det processuelle og det faglige indhold.

Er der nogle udfordringer forbundet med at komme med en lidt anden baggrund?

På papiret er der umiddelbart langt fra idrætsvidenskab til opgaverne i Medst, hvor vi arbejder med at understøtte gode rammer for attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser. Det har også betydet, at jeg har haft - og fortsat har - en stejl læringskurve i forhold til det faglige indhold. Det ser jeg blot som en spændende udviklingsproces, fordi kerneopgaverne er vigtige og interesserer mig. Jeg synes, at det er helt vildt spændende at dykke ned i et nyt område og lære om det fra bunden, og så har jeg også gode kollegaer, som jeg altid kan spørge, og som meget gerne vil hjælpe mig, når jeg bliver i tvivl om noget.

I Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ser vi faglig diversitet som en styrke. Når Christine kommer med sin idrætsvidenskabelige baggrund, som jo også rummer en række generelle akademiske kompetencer, er hun f.eks. med til at bringe nye synsvinkler og løsningsmåder i spil og kan på den måde være med til anvise nye veje i opgaveløsningen. Med andre ord får vi et nyt blik på os selv ude fra, og det skader aldrig.

Mange tak til Christine.