Opsat pension

Her kan du finde information om, hvem der kan søge om udbetaling af opsat pension, samt hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde.

En person med ret til opsat pension kan få den udbetalt, når Helbredsnævnet har vurderet, at personens generelle erhvervsevne er nedsat til 50 pct. eller derunder. 

Hvordan forelægges en sag om udbetaling af en opsat pension på grund af helbred?

En forhenværende tjenestemand mv., der har ret til en opsat pension fra staten, eller en repræsentant for den pågældende med fuldmagt til at agere på dennes vegne kan starte/rejse sag om udbetaling af opsat pension på grund af erhvervsevnenedsættelse.

Sagen rejses over for Sekretariatet for Helbredsnævnet med lægelige dokumentation, der sendes til .

Når Helbredsnævnet har afgivet en lægelig vurdering af sagens lægelige akter, sørger Sekretariatet for Helbredsnævnet for at videresende vurderingen til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der sender afgørelsen om ret til udbetaling af den opsatte pension til den pågældende. Kopi af afgørelsen sendes til Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler statslige tjenestemandspensioner.

Hvad skal indsendes i forbindelse med ansøgning om udbetaling af en opsat pension?

Følgende skal sendes til Sekretariatet for Helbredsnævnet () - enten som digital post (via e-boks) eller pr. brev:

Brug e-boks, når du sender fortrolige oplysninger digitalt

Hvis du indsender en sag digitalt, er det vigtigt, at følsomme oplysninger bliver signeret og krypteret, så de behandles fortroligt. Derfor skal du sende oplysninger direkte fra din digital post (e-boks).

Hvor kan du få oplyst størrelsen af din opsatte tjenestemandspension?

Du kan med MitID/NemID se din opsatte pension på www.tjenestemandspension.dk.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark på tlf. +45 7012 3200 eller .

Læs mere - Sagsskema mv.

Læs mere - Links