Efterindtægt

Reglerne om efterindtægt findes i kapitel 6 i tjenestemandspensionsloven.

Efterindtægt ydes til en efterlevende ægtefælle eller børnepensionsberettigede børn efter en tjenestemand/pensioneret tjenestemand, der er afgået ved døden.

Efterindtægt udbetales til boet efter en aktiv tjenestemand, hvis der ikke er efterlevende ægtefælle eller børn.

Der er ikke ret til efterindtægt til ægtefællen efter en forhenværende tjenestemand med ret til opsat pension.

Der ydes ikke efterindtægt til boet efter en pensioneret tjenestemand.

Du kan læse nærmere om reglerne for ret til efterindtægt i PAV kapitel 34.

Såfremt du har spørgsmål til reglerne om efterindtægt kan du rette henvendelse til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 32 00 eller via borger.dk/tjenestemænd.

Læs mere - PAV - Personaleadministrativ vejledning

Læs nærmere om reglerne for ret til efterindtægt i PAV kap. 34.