Ægtefællepension

Reglerne om ægtefællepension findes i tjenestemandspensionslovens kapitel 3 (som følge af egenpension) eller kapitel 7 (som følge af en opsat pension).

Du kan læse nærmere om reglerne og betingelserne for ret til ægtefællepension i PAV kapitel 34.

En ægtefællepension forudsætter bl.a., at der er indgået et ægteskab og en samlever har derfor ikke ret til ægtefællepension.

Såfremt du har spørgsmål til reglerne om ægtefællepension,  kan du sende en e-mail til 

Spørgsmål i relation til udbetaling af ægtefællepension kan rettes til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 32 00 eller via borger.dk/tjenestemandspension.

Du kan læse mere om tjenestemandspension for fraskilte ægtefæller på borger.dk her.

Læs mere - PAV - Personaleadministrativ vejledning

Læs nærmere om reglerne for ret til ægtefællepension i PAV kap. 34.