Løn til chefer og ledere

Læs om rammerne for aflønning af direktører, chefer og ledere.

Chefer og ledere kan ansættes på flere måder

Ansættelse som chef eller leder kan ske på følgende måder:

  • Som tjenestemand
  • Efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten
  • Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område
  • Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
  • Efter anden overenskomst (fx akademikeroverenskomsten)
  • Individuelle kontrakter, hvis ansættelsen ikke er omfattet af en overenskomst/aftale

Løn i individuelle kontrakter, der svarer til eller er højere end lr.37, skal godkendes af Økonomistyrelsen

Læs mere om ansættelse af chefer og ledere i PAV kapitel 13

Klassificering af chefstillinger

Chefstillinger skal indplaceres/klassificeres, hvorved det sker en fastsættelse af løntrin/lønrammelønnen for stillingen.

Læs mere om indplacering/klassificering i PAV kapitel 12

Læs mere om indplacering/klassificering i Budgetvejledningen 2021

Stillingskontrol og stillingsregisteret

Følgende stillinger er omfattet af stillingskontrollen:

  • Tjenestemandsstillinger og tjenestemandslignende stillinger klassificeret i lønramme 37
  • Overenskomststillinger, der ved klassificeringen klassificeres i lønramme 37 og derover
  • Stillinger i gruppe 1-4 i rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten
  • Stillinger på individuelle vilkår, der er henført til lønramme 37 eller derover

Hver oprettet stilling har et stillingsnummer i stillingsregisteret.

Læs mere om stillingskontrol i PAV kapitel 12