Løn

Læs om mulighederne for lokal løndannelse, løn til direktører, chefer og ledere og hvilke muligheder der er for andre former for ydelser end løn.

Lokale lønelementer og lønforhandling

Udmøntningen af lokale lønelementer skal kobles til præstationer under hensyntagen til, hvad der motiverer de pågældende personalegrupper

Læs mere om lønelementer og lønforhandling

Resultatløn

Resultatløn bør benyttes aktivt – som et ledelsesredskab til at understøtte og anerkende gode præstationer

Læs mere om resultatløn

Chefer og ledere

Læs mere om rammerne for aflønning af direktører, chefer og ledere

Andre ydelser

Andre ydelser dækker naturalydelser, udgiftsdækkende ydelser og jubilæumsgratiale. Reglerne findes i cirkulærer udsendt af Moderniseringsstyrelsen.

Læs mere om naturalydelser, udgiftsdækkende ydelser og jubilæumsgratiale