Personalegoder

Personalegoder kan gives til alle eller til enkelte medarbejdere og skal følge regler og rammer for statens arbejdspladser.

Hvad er et personalegode?

Personalegoder kan være velfærdsgoder, som stilles til rådighed for alle medarbejderne, fx

 • frugtordninger
 • kaffe/the
 • adgang til motionsrum

Personalegoder kan også tilbydes individuelt, fx:

 • adgang til bredbånd
 • erstatning for løn

Der er ikke særlige regler for personalegoder

Der er ikke fastsat særlige regler om personalegoder i staten. Når I skal vurdere, om et evt. gode kan stilles til rådighed, må I tage andre regler til hjælp:

 • bevillingsreglerne
 • reglerne om løn- og ansættelsesvilkår
 • de gældende aftaler og overenskomster

Rammer for personalegoder kan også følge af andre regler fx:

 • lovgivning om institutionen og dens virksomhed

Bevillingsreglerne

For at kunne yde et personalegode forudsætter bevillingsreglerne, at godet bidrager til at opfylde bevillingens formål.

Godet skal derfor

 1. Kunne begrundes tjenstligt
 2. Være i arbejdsgiverens interesse

Personalegoder skal således medvirke til at forbedre driften og være økonomisk forsvarligt.

Læs mere om bevillinger i afsnit 2 i Budgetvejledning 2021

Regulering af løn- og ansættelsesvilkår

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har kompetencen til at fastsætte eller aftale løn- og ansættelsesvilkår for grupper af personale.

Læs mere om kompetence i sager om løn og andre ansættelsesvilkår i PAV kap.1.

Det gælder i forbindelse med:

 • Lovgivningen for tjenestemænd mv.
 • Løn- og ansættelsesvilkår, der er indeholdt i aftaler og overenskomster
 • Løn- og ansættelsesvilkår, der i øvrigt er godkendt eller fastsat af Finansministeriet

Disse regler regulerer udtømmende de vilkår, der er del af ansættelsesforholdet.

Adgang til at anvende ordninger, hvor den ansatte går ned i løn for at få et gode (bruttotrækordninger) kræver, at der i aftale eller overenskomst konkret er givet adgang til at etablere sådanne ordninger lokalt. En sådan hjemmel er ikke givet i de statslige aftaler og overenskomster. Det betyder, at det på statens område ikke er muligt at indgå aftale om eksempelvis pendlerkort, hvor betaling sker over medarbejderens løn før skat.

Personalegoder stilles til rådighed af ledelsen

Hvis I herudover ønsker at stille personalegoder til rådighed, skal det ske i en form, hvor godet ikke bliver en del af ansættelsesvilkårene.

Derfor skal personalegoder

 • besluttes af ledelsen
 • ikke fremgå af ansættelsesbrev eller lignende
 • ikke aftales med organisationerne eller tillidsrepræsentanterne

Skatteregler

Læs mere om beskatning af og om oplysningspligt om personalegoder på www.skat.dk

Ferielov

Ferieloven indeholder regler om medregning af værdien af skattepligtige personalegoder i feriegodtgørelse og under ferie med løn.