Sådan tilrettelægges OK21-forhandlingerne

Før forhandlingerne går i gang, indgår Skatteministeriet og centralorganisationerne normalt en aftale om forhandlingsproceduren for den enkelte overenskomstrunde - også kaldet køreplansaftalen. Der aftales køreplaner for forhandlingerne med både CFU og Akademikerne.

Herunder kan du finde køreplanerne for det planlagte forhandlingsforløb for OK21

Se køreplanen med CFU her 

Se køreplanen med Akademikerne her

Processen for de statslige overenskomstforhandlinger kan skitseres således:

Kravsudvekslingen parterne imellem sker typisk medio december forud for forhandlingerne i starten af det nye år.

Først forhandles de generelle temaer mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU og Akademikerne. Denne forhandling kaldes også det ”det store bord”, og der indgås et forlig, når parterne er nået til enighed.

Når de generelle temaer er på plads, herunder også den økonomiske ramme, kan der være en periode med forhandlinger om indholdet i de enkelte organisationsaftaler.
Denne periode bliver også kaldt ”det åbne vindue". Forhandlingerne vedrørende de enkelte organisationsaftaler, som fastlægger specifikke løn- og ansættelsesvilkår for enkelte medarbejdergrupper, kaldes også ”de små borde”.

På de delegerede områder foregår forhandlingerne parallelt med de centrale forhandlinger på ”det store” og ”de små” borde.