Q&A om parterne og de ansatte i staten

Her kan du få svar på spørgsmål om forhandlingsparterne og de ansatte i staten

Q&A

I 2020 er der ca. 195.000 medarbejdere i staten. Medarbejderne fordeler sig på godt 184.800 årsværk eller fuldtidsstillinger. Et årsværk svarer til 1924 timer årligt.

Statens medarbejdere varetager mange forskellige opgaver og funktioner i blandt andet centraladministrationen (ministerier og styrelser), i uddannelsessektoren (fx universiteter, gymnasier, friskoler og FGU-uddannelser) og i politi, forsvar, retsvæsen, kulturinstitutioner mv.). Herudover hører også blandt andet præster og andre faggrupper under det statslige område.
Herunder ses en fordeling af de ansatte i staten i 2020:

    • 93.666  medarbejdere (50,7 pct.) er ansat i undervisningsinstitutioner fx universiteter, professionshøjskoler, erhvervsskoler og friskoler samt kulturelle institutioner som fx museer.

    • 47.654 medarbejdere (25,8 pct.) er ansat i en række større og mindre organisationer fx Politi, forsvar, Folkekirken og Kriminalforsorgen.

    • 43.478 medarbejdere (23,5 pct.) er ansat i ministerier og styrelser.

* DSB's privatansatte indgår ikke i tallene. Kilde: Statens BI-ISOLA, 2. kvartal 2020

De statsansatte er fordelt på mere end 300 forskellige aftaler, som samlet består af over 16.000 sider.

CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, er et fælles forhandlingsudvalg for LC, CO10, OAO (det statslige område) og den del af Akademikerne, som repræsenterer tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte akademikere.

De overenskomstansatte akademikere er ikke repræsenteret af CFU. Det betyder, at der for denne gruppe bliver ført selvstændige forhandlinger mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Akademikerne.