Tillidsrepræsentantbeskyttelsen

Tillidsrepræsentanter har en særlig beskyttelse mod afsked og forflyttelse.

En tillidsrepræsentant er bedre beskyttet mod afsked end andre medarbejdere og i visse tilfælde også bedre beskyttet mod forflyttelse.

Beskyttelsen består i:

  • at der skal være tvingende årsager, se PAV kap. 6.6.1.2. Arbejdsgiveren har bevisbyrden, se PAV kap. 6.6.1.3.
  • at der skal gennemføres en særlig forhandlingsprocedure, inden opsigelsen kan afgives
  • et forlænget opsigelsesvarsel
  • at arbejdsforholdet ikke kan afbrydes, før organisationen har haft mulighed for at prøve sagen ved fagretslig behandling

Derudover har en ansat, der har været tillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentantsuppleant et forlænget opsigelsesvarsel 1 år efter hvervets ophør.

Læs mere om tillidsrepræsentanthvervets ophør i tillidsrepræsentantaftalen § 15 

Læs mere om vilkår efter hvervets ophør i PAV kap. 6.8.

Tilsvarende beskyttelse gælder, hvis en tillidsrepræsentant forflyttes med den virkning, at den pågældende ikke længere kan være tillidsrepræsentant for dem, vedkommende er valgt iblandt.

Beskyttelsen er lidt forskellig afhængig af, om tillidsrepræsentanten er overenskomstansat, tjenestemand eller ansat på tjenestemandslignende vilkår.

Læs mere om Afskedigelse/forflyttelse for overenskomstansatte i tillidsrepræsentantaftalen § 11 

Læs mere om Afskedigelse/forflyttelse for overenskomstansatte i PAV kap. 6.6.2.

Læs mere om Afskedigelse/forflyttelse for tjenestemænd i tillidsrepræsentantaftalen § 12 og 13 

Læs mere om Afskedigelse/forflyttelse for tjenestemænd i PAV kap. 6.6.3.

Læs mere om Afskedigelse/forflyttelse for tjenestemandslignende ansatte i tillidsrepræsentantaftalen § 14

Læs mere om Afskedigelse/forflyttelse for tjenestemandslignende ansatte i PAV kap. 6.6.4.

Oversigt over afskedsprocedure

Som bilag til aftalen findes en oversigt over afskedsproceduren i hovedtræk.

Hent oversigt over afskedsproceduren