Valg af tillidsrepræsentant

Hvornår har de ansatte krav på at vælge en tillidsrepræsentant? Hvem kan vælges, og hvilken indflydelse har arbejdsgiveren på, hvem der vælges?

Når der skal vælges en tillidsrepræsentant, gælder der nogle bestemmelser for valget, som findes i tillidsrepræsentantaftalens § 2. I skal især være opmærksomme på fristen for indsigelse i § 2, stk. 6.

Jeres forskellige medarbejdergrupper har krav på at vælge en tillidsrepræsentant, hvis de opfylder visse betingelser.

Men de har ikke pligt til at vælge en tillidsrepræsentant. En tillidsrepræsentant er organisationens repræsentant på arbejdspladsen. Det er derfor organisationen og dens medlemmer på arbejdspladsen, der bestemmer, om der skal vælges en tillidsrepræsentant.

Læs mere om valg af tillidsrepræsentant i tillidsrepræsentantaftalens § 2

Læs mere om tillidsrepræsentanter i PAV kap. 6.3.1.1. 

Når medarbejderne har afholdt tillidsrepræsentantvalg, skal organisationen godkende valget og give jer skriftlig besked om, hvem der er valgt, og om det er som tillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentantsuppleant.

Læs mere om anmeldelse i tillidsrepræsentantaftalens § 2, stk. 6.

Læs mere om anmeldelse i PAV kap. 6.3.4.1.

Indsigelse mod valg af tillidsrepræsentant

Når I har fået meddelelsen, har I 3 uger til at gøre indsigelse mod valget.

Læs mere om indsigelser i tillidsrepræsentantaftalens § 2, stk. 6

Hvad I kan gøre indsigelse imod, kan I læse om i PAV kap. 6.3.4.2.

Læs mere om indsigelsesret i PAV kap. 6.3.4.2.