Sådan tilrettelægges forhandlingerne

Før forhandlingerne går i gang, indgår Finansministeriet og centralorganisationerne normalt en aftale om forhandlingsproceduren for den enkelte overenskomstrunde - også kaldet køreplansaftalen.

Der aftales køreplaner for forhandlingerne med både CFU og Akademikerne.

Når de er klar, kan du finde køreplanerne for det planlagte OK24-forhandlingsforløb herunder:

Se køreplanen med CFU her

Se køreplanen med Akademikerne her

Processen for de statslige overenskomstforhandlinger

Kravsudvekslingen parterne imellem sker typisk medio december forud for forhandlingerne i starten af det nye år.

Først forhandles de generelle temaer mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU og Akademikerne. Denne forhandling kaldes også det ”det store bord”, og der indgås et forlig, når parterne er nået til enighed.

Når de generelle temaer er på plads, herunder også den økonomiske ramme, kan der være en periode med forhandlinger om indholdet i de enkelte organisationsaftaler. Denne periode bliver også kaldt ”det åbne vindue". Forhandlingerne vedrørende de enkelte organisationsaftaler, som fastlægger specifikke løn- og ansættelsesvilkår for enkelte medarbejdergrupper, kaldes ”de små borde”.

På de delegerede områder foregår forhandlingerne parallelt med de centrale forhandlinger på ”det store” og ”de små” borde.

Forhandlingserklæring

Parterne har desuden indgået en fælles forhandlingserklæring.

Find forhandlingserklæringen her