Oversigt over Arbejdsgiverrådgivningens brugerkreds

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens arbejdsgiverrådgivning yder rådgivning til nedenstående statslige institutioner.

 • Departementer (herunder koncernfælles HR-funktioner på ministerieniveau)
 • Domstolsstyrelsen
 • DSB's hovedkontor
 • Banedanmarks hovedkontor
 • Rigspolitiet
 • Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Forsvarsministeriets Personalestyrelse
 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Dansk Røde Kors
 • Administrations- og Servicestyrelsen
 • Rigsadvokaturen
 • Områder, hvor der med vedkommende ministerium er aftalt en særlig rådgivnings- eller implementeringsindsats.

Her kan du læse om Arbejdsgiverrådgivningen i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og du kan finde kontaktoplysninger til de enkelte rådgivningsteam