Ny leder i staten

Ny leder i staten er et ledelsesudviklingsforløb for nye ledere. Kurset hjælper dig med at træde fuldt ind i din nye ledelsesrolle og giver dig et bredt netværk af andre ledere fra staten.

 ""

Udviklingsforløbet ’Ny leder i staten’ giver dig:

 • Evnen til at reflektere over egne styrker og svagheder og anvende denne refleksion til at forøge din handlekraft.
 • Indsigt i egen rolle i organisationens ledelsesværdikæde og forståelsen for at skabe merværdi fra denne position.
 • Øvelse i at lede dig selv og andre og prioritere egen og andres tid.
 • Redskaber til eksekvering og driftsledelse af egen enhed.
 • Evnen til at integrere daglig præstations- og motivationsfremmende adfærd i din ledelsespraksis. 
 • Får øget opmærksomhed på værdiskabelsen for borgeren/brugeren.
 • Evnen til at understøtte udviklingen af tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde og til at sætte rammerne for udvikling og nytænkning af kerneopgaven og arbejdsprocesser.

Målgruppen for Ny leder i staten

Målgruppen er ledere på kontorchefs-, teamleder-, sektionslederniveau (eller tilsvarende) med op til to års erfaring. Deltagerne skal have personaleansvar. Ved personaleansvar forstås blandt andet, at lederen er ansvarlig for at afholde medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og lignende.

Organisationens udbytte af forløbet:

 • Bedre resultatskabelse og fastholdelse af talent gennem handlekraftige og reflekterede ledere, der formår at skabe tillid og motivere sine medarbejdere.
 • Et stærkere grundlag for lederrekruttering.
 • Øget fokus på udvikling af tværgående samarbejder internt og eksternt.
 • Øget opmærksomhed på værdiskabelsen for borgeren/brugeren.
 • Netværk med andre statslige institutioner, der understøtter en bedre opgaveløsning på tværs

Kommende forløb:

Der gennemføres ca. 8 hold på Ny leder i staten årligt.
Næste hold starter den 24. september 2024.

Tilmeldingsfrist den 19. august 2024 kl. 12:00.

Tidsplan for Ny leder i staten

 

Tilmeldingsprocedure:

Vi fylder holdene op efter tilmeldingsfristen for at sikre en vis balance mellem forskellige ministerområder, køn m.m. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.

Du vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende.

Her finder du viden om principperne for holdsammensætning på PLUS forløb samt et overblik over kommende forløb.

Praktisk information om sammensætning af holdene

Pris og betaling:

Deltagerprisen inklusive udgifter til ophold og forplejning er 54.000,00 kr. ekskl. moms.

Bemærk at deltagergebyr bliver opkrævet i 2 rater. 1. rate ligger først i forløbet og 2. rate efter afslutning af forløbet.

Når deltageren har fået tilbudt en plads på holdet, hæfter arbejdspladsen for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager.

Herunder kan du læse forskellige interviews med deltagere fra tidligere hold i Ny leder i staten.

Navn: Tilde Hellsten

Uddannelse: Agronom

Organisation: Energistyrelsen

Stilling: Kontorchef

1. Hvorfor har du valgt at blive leder i staten?

Fordi jeg får energi af at være med til at sætte retning for folk, som har en meningsfyldt mission – og det har vi i Energistyrelsen.

2. Hvad er de vigtigste kompetencer for dig i forhold til dit lederskab?

Helt kort: At jeg godt kan li’ mennesker. Og lidt længere: Så kan jeg aflæse og reagere på, hvad et team egentlig har brug for og hvornår.

3. Hvad er de største ledelsesmæssige udfordringer, du har stået overfor?

At skaffe nok tid til at være så god en leder som jeg tror jeg kan være.

4. Hvad er dit bedste råd til personer med lederambitioner?

At du taler med din chef om det. Ikke ud fra at vedkommende skal gøre dig til leder i morgen, men for at blive mere klar over hvad det egentlig indeholder. Endvidere vil – en god chef – også begynde at give opgaver/muligheder der kan afprøve dig lidt i ledelsesretningen.

5. Hvad er det vigtigste, du har taget med dig fra din deltagelse på ’Ny leder i staten’?

Jeg har lært at ledelse selvfølgelig starter med en interesse og flair for ledelse, men at ledelse i den grad også er et håndværk. Og vel at mærke et håndværk man bl.a. kan lære ved at lytte bredt. Jeg lærte også, at der absolut ikke kun er én god måde at være leder på – hvilken leder man skal blive er et samspil mellem ens egen personlighed, medarbejderes behov og organisations situation.

Navn: Niklas V. Johansen

Uddannelse: Cand. jur.

Organisation: Justitsministeriets departement

Stilling: Kontorchef

1. Hvorfor har du valgt at blive leder i staten?

Det har jeg grundlæggende, fordi jeg blev det tilbudt og anså det som en spændende både faglig og personlig udfordring. Jeg har siden erfaret, at lederrollen i høj grad giver mulighed for at præge og skabe rammerne for et arbejdsmiljø, man selv er og har lyst til at være en del af. Jeg oplever en stor tilfredsstillelse ved at stå i spidsen for et kontor, der skaber resultater, der bliver efterspurgt og anerkendt i organisationen. Som leder har man derudover mulighed for at bidrage til udviklingen af sine medarbejdere til gavn for både medarbejdere og organisation, og jeg har erfaret, at netop den del er noget, jeg finder meget meningsfuldt. 

2. Hvad er de største ledelsesmæssige udfordringer, du har stået overfor?

Der er flere, men en af de udfordringer, jeg har oplevet er netop at have rum og redskaber til refleksion over min ledelse, samt at sætte fokus på de mere strategiske og udviklende dele af ledelsesgerningen. Det er også netop der, jeg har oplevet et særligt udbytte fra forløbet på Ny Leder i Staten.

3. Hvad er dit bedste råd til personer med lederambitioner?

Sig det højt, så din nuværende leder kan bidrage til at bringe dig derhen, hvor du gerne vil være. Ift. helt nye ledere er det at have øje for transitionen fra specialist til leder. Det er en særlig udfordring, der stiller nye krav til dig, og som kræver, at du lægger vægt på og udvikler andre kompetencer, end de der typisk har bragt dig i en position til at blive leder.

4. Hvad er de vigtigste kompetencer for dig i forhold til dit lederskab?

At være tillidsskabende, tydelig og handlekraftig.

5. Hvad er det vigtigste, du har taget med dig fra din deltagelse på ’Ny leder i staten’?

Refleksion. Forløbet har bidraget med en bedre forståelse af egne styrker og svagheder, og hvordan man bærer dem ind i ledelsesgerningen samt leveret et rigtig godt grundlag for en videre udvikling som leder.

Anne Møller Ege er Chefkonsulent på den danske ambassade i Nederlandene, hun har deltaget på Ny leder i Staten - hold 18. På Ny Leder i Staten har hun fået et solidt fundament at stå på i sin videre udvikling som leder.

Navn: Anne Ege

Titel: Souschef

Organisation: Udenrigsministeriet, Danmarks Ambassade i Nederlandene

Gik på: Ny Leder i Staten 


"Jeg gik ind i forløbet med en forventning om at lære en masse om mig selv. Det gjorde jeg sådan set også. Men endnu vigtigere lærte jeg, at ledelse ikke handler om mig. Det handler om andre."


Hvad håber du at du tager med dig fra Ny leder i staten?

Ny Leder i Staten har givet mig et solidt fundament at stå på i min videre udvikling som leder og et unikt sæt værktøjer til at hjælpe mig på vej. Jeg oplevede undervejs i forløbet, at jeg i min dagligdag blev opmærksom på situationer og dynamikker, hvor jeg kunne trække på de redskaber, jeg havde fået med mig.

Jeg gik ind i forløbet med en forventning om at lære en masse om mig selv. Det gjorde jeg sådan set også. Men endnu vigtigere lærte jeg, at ledelse ikke handler om mig. Det handler om andre.

Hvorfor har du valgt at blive leder?

Det har ikke været givet, at jeg skulle gå ledelsesvejen. Faktisk troede jeg længe, at det ikke var noget for mig. Men da jeg fik en stilling, som indeholdt meget uformel ledelse, opdagede jeg, at jeg virkelig trives med er at skabe resultater gennem og sammen med andre. Det her med at skabe de rammer, der får andre til at samarbejde om at levere deres bedste i fællesskab, det er virkelig noget, der driver mig.

Hvad er den vigtigste kompetence for dig, i dit lederskab?

Der er masser af kvaliteter, der er vigtige i en god leder – troværdighed, empati, tydelighed osv. - og der findes ikke kun én måde at gøre det på. For mig handler ledelse i høj grad om evnen til at stoppe op, mærke efter og lytte: Hvad er der brug for i den her situation? Det er situationen, der afgør, hvilken leder jeg skal være – ikke omvendt.

Hvad er de største ledelsesmæssige udfordringer du har stået overfor?

For mig er den største udfordring konflikter og svære samtaler. Det tror jeg i virkeligheden gælder for rigtig mange nye ledere. De svære samtaler er jo svære af en grund: det er her, det kommer tæt på. Så handler det om at gå ind i det med både hjerne og hjerte, og samtidig holde fokus på målet: Hvordan kommer vi videre på den bedst mulige måde?

Hvad er dit bedste råd til personer med lederambitioner?

Jeg tror, det er vigtigt at spørge sig selv, hvorfor man gerne vil være leder. Du kan sagtens være den dygtigste ekspert eller den mest ambitiøse hurtigløber, men det er ikke ensbetydende med at du vil være en god leder. Men hvis du har lysten, så spring ud i det og prøv det af – f.eks. som projektleder eller i en stilling med uformel ledelse. Og så er det vigtigt at være åben over for feedback! Det er en styrke at tvivle på sig selv og at være åben om det.

Har du et lederforbillede – og hvorfor?

Jeg har været så heldig at arbejde med og for meget forskellige ledere. Det har været utrolig lærerigt for mig at opleve deres forskellige tilgange til ledelse – og også deres forskellige styrker og svagheder. Nogle har haft en imponerende faglighed. Andre har haft en eminent evne til at sikre følgeskab og tillid. Og andre igen har formået at skabe en enorm energi. Alt det har jeg kunnet lære af. Og så skal man huske på, at man også lærer noget, af det der ikke fungerer

Læs også