Erfaren leder i staten

Erfaren leder i staten er et ledelsesudviklingsforløb for den erfarne leder, der ønsker at styrke egen lederrolle og ledelsesstil og få et bredt netværk af andre ledere i staten.

""

Udviklingsforløbet ’Erfaren leder i staten’ giver dig:

 • Styrket evne til at se sig selv som rollemodel på eget niveau og er klar til at træde frem og tage et større ansvar.
 • Større bevidsthed om egne styrker og svagheder samt rutiner.
 • Styrket evne til at arbejde med kerneopgaven og udvikling af egen enhed.
 • Inspiration til at udfordre ledelsesniveauerne oven over eget niveau og andre ledere på eget niveau.
 • Indsigt i forandringsprocesser samt værktøjer til at arbejde med medarbejder-, team- og kulturudvikling.
 • Bedre blik for og evner til at samarbejde med øvrige offentlige og private organisationer.
 • Refleksion over ledelse i en kompleks statslig kontekst sammen med holdet og netværksgruppen, som I tilknyttes.

Målgruppen for Erfaren leder i staten

Målgruppen for forløbet er erfarne ledere - hovedsageligt på kontorchefniveau - som har mindst fem års anciennitet i som ledere. 

Organisationens udbytte af forløbet:

 • En mere helhedsorienteret, nytænkende, reflekteret og handlekraftig ledelsespraksis.
 • Erfarne ledere, som er parate til at påtage sig yderligere ansvar.
 • Øget implementeringskraft, fokus på resultater og større medarbejderengagement.

Erfaren leder i staten

Det samlede forløb er opbygget over 2 spor: 1) Et kollektivt spor med 4 moduler bygget op med en naturlig progression gennem 4 målrettede temaer om ledelse af komplekse statslige kerneopgaver, samt 2) et individuelt spor med 360 graders feedback, coaching og forankring i egen kontekst samt udarbejdelse af et (skriftligt) personligt ledelsesgrundlag. Samlet set aktiviteter, hvor du udfordres og - i samspil med deltagere og konsulenter - styrkes i at udøve den ledelse, der skaber værdi i løsningen af din kerneopgave.

Samlet består forløbet af:

 • Et opstartsseminar på 1 dag
 • En fase med 360 graders systematisk feedback fra overordnede, underordnede og sideordnede
 • Fire 2-dages moduler, hvoraf det sidste modul afvikles som en strategicamp/bootcamp,
 • Sideløbende sparring i netværk faciliteret af konsulent, 3 samtaler med en gennemgående konsulent (jf. oversigt nedenfor), arbejde med eget ledelsesgrundlag, 30 dages udfordringer som du selv definerer med udgangspunkt i dit eget og din organisations behov
 • Et afslutningsseminar på 1 dag

I alt 12 dage fordelt over 10 måneder. For at få det optimale udbytte af uddannelsen skal du derudover regne med tid til forberedelse, dialog med egen chef og forankring af læring i egen organisation.

Kommende forløb:

Der gennemføres ca. 1 - 2 hold på Erfaren leder i staten årligt.

 

Næste hold starter den 4. februar 2025 til 30. september 2025.

 

I uge 43 åbnes der for tilmeldingen for ERFL hold 12. Tilmeldingsfristen er den 2. december 2024.

 

Se tidsplanen for Hold 12 her

Tilmeldingsprocedure:

Vi fylder holdene op efter tilmeldingsfristen for at sikre en vis balance mellem forskellige ministerområder, køn m.m. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.

Du vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende.

Her finder du viden om principperne for holdsammensætning på PLUS forløb samt et overblik over kommende forløb.


Praktisk information om sammensætning af holdene

Pris og betaling:

Deltagerprisen inklusive udgifter til ophold og forplejning er 61.000,00 ekskl. moms.

Bemærk deltagergebyr bliver opkrævet i 2 rater. 1. rate ligger først i forløbet og 2. rate efter afslutning af forløbet.

Når deltageren har fået tilbudt en plads på holdet, hæfter arbejdspladsen for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager.

Læs også