Statslig ledelse på direktionsniveau

Er et ledelsesudviklingsforløb på højt niveau, som er skræddersyet til dig, der er på direktionsniveau.

 

""

Forløbet styrker dig i at varetage din ledelsesfunktion som en del af topledelsen, ledelsesteamet og som leder af ledere. Du udvikler din evne til at reflektere over din ledelsespraksis og din organisations arbejde med effektiv og værdiskabende opgaveløsning. Der udvikles stærke og varige netværk blandt deltagerne.

Udviklingsforløbet Statslig ledelse på direktionsniveau styrker din:

 • Selvindsigt og refleksionsevne gennem fokuseret arbejde med egne styrker og udviklingsområder
 • Evne til strategisk at analysere og udvikle organisationens kapabilitet og heri balancere drift og udvikling mhp. organisatorisk værdiskabelse
 • Evne til på direktionsniveau at arbejde med ledelse af ledere samt udvikling og samarbejde i (top)ledelsesteams
 • Evne til at arbejde strategisk med netværk, samarbejde på tværs og udnytte omverdenens viden og ressourcer
 • Mulighed for at forbedre samspil og sammenhæng mellem politikudvikling og effektfuld implementering af politik
 • Kompetencer med at lede ricisi, være på forkant og navigere under vilkår præget af pres, kompleksitet og hastighed

Målgruppen for Statslig ledelse på direktionsniveau

Målgruppen for forløbet er vicedirektører i styrelser, afdelingschefer og generelt ledere af ledere i staten på direktionsniveau.

Organisationens udbytte af forløbet:

 • Udvikling af deltageren i deres nuværende funktion og dermed også direkte organisatorisk ’impact’
 • Øget fokus på at arbejde strategisk med organisationens kapabilitet som grundlag for værdiskabelse
 • Fornyet samspil og balance mellem drift og udvikling i opgaveløsningen
 • Arbejde med proaktiv politikudvikling og implementering af politik i samspil med andre aktører
 • Tværgående samarbejde inden og uden for organisationen
 • Etablering af stærke netværk med nøglepersoner i andre statslige institutioner

Kommende forløb:

Der gennemføres ca. 1 hold om året på Statslig ledelse på direktionsniveau
Tilmeldingsfristen er 10. juni 2024.

Tidsplan for Statslig ledelse på direktionsniveau

Tilmeldingsprocedure:

Vi fylder holdene op efter tilmeldingsfristen for at sikre en vis balance mellem forskellige ministerområder, køn m.m. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.

Du vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende.

Her finder du viden om principperne for holdsammensætning på PLUS forløb samt et overblik over kommende forløb.

Praktisk information om sammensætning af holdene

Pris og betaling:

Deltagerprisen inklusiv primære udgifter til ophold og forplejning er 85.000,00 kr. ekskl. moms. Vær opmærksom på, at deltageren selv skal bestille og betale overnatning og forplejning særskilt til strategicamp på sprint 4 som det eneste ud over forløbet.

Bemærk at deltagergebyr bliver opkrævet i to rater. 1. rate ligger først i forløbet og 2. rate efter afslutning af forløbet.

Når deltageren har fået tilbudt en plads på holdet, hæfter arbejdspladsen for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager.

Læs mere