Case: Ankestyrelsens strategiarbejde

Ankestyrelsen valgte at være caseejer på modul 4 på Statslig Ledelse på Direktionsniveau.

""

 

Baggrund

Ankestyrelsen fylder 50 år i 2023. I den forbindelse lanceres en ny strategi for styrelsen, som omfatter samarbejde og samspil med centrale interessenter, borgere, kommuner, styrelser m.fl.

Tema

Centralt i strategiarbejdet ligger en skærpelse og eventuelt udvidelse af styrelsen værditilbud. Den nye strategi skal ligge i forlængelse af styrelsens eksisterende opgaveportefølje, men styrelsen er også åben for at inddrage nye forretningsområder eller at eksisterende opgaveområder omdefineres eller udvides. I formulering af strategien inddrager Ankestyrelsen centrale interessenter i en struktureret dialog med henblik på at afsøge nye muligheder.

På strategicampen arbejder deltagerne med, at:

  • reformulere Ankestyrelsens værdiskabelse i forhold til opgaver, interessenter, roller leveranceformer m.v.
  • styrke Ankestyrelsen organisatoriske resiliens.
  • designe Ankestyrelsens strategiproces baseret på et ude-fra ind perspektiv.

Udbytte

Direktør i Ankestyrelsen Ingeborg Gade siger følgende om udbytte af strategi-campen.

”Det var et stort privilegium at få besøg af et stærkt hold af folk med topledererfaring, som stillede skarpt på vores arbejde med Ankestyrelsens strategiske retning. Gruppen afdækkede hurtigt og systematisk vores styrker og handlerum og kom med inspirerende forslag til vores retning, og hvordan vi kunne gribe arbejdet med vores videre udvikling an i organisationen. Mange af forslagene kunne vi bruge umiddelbart ind i vores strategiarbejde.”

Vicedirektør i Ankestyrelsen Jacob Hess har som deltager på Statslig ledelse på direktionsniveau følgende refleksioner og indsigter afledt af strategicampen:

”Det var en meget givende oplevelse at arbejde sammen med meget erfarne folk om udviklingen af min egen organisation. Jeg var imponeret over, hvor stor viden og udviklingskapacitet, der var i gruppen, der arbejdede hos os med strategicasen. Vi nåede langt på kort tid og fik både nye perspektiver åbnet for os og be- og afkræftet forudgående antagelser om vores styrker og svagheder.”


”Det var en meget givende oplevelse at arbejde sammen med meget erfarne folk om udviklingen af min egen organisation. Jeg var imponeret over, hvor stor viden og udviklingskapacitet, der var i gruppen"

Vicedirektør i Ankestyrelsen Jacob Hess