PLUS – Korte kurser og masterclasses

Masterclasses og korte kurser på PLUS er praksisrettede mindre forløb, der giver dig sparring og inspiration til din ledelse inden for et specifikt tema.

Lige nu kan du læse mere om, og tilmelde dig følgende masterclasses: 

Masterclass for ledere - Agilitet i staten

Masterclassen opkvalificerer dig som agil leder og skaber en forståelse for, hvordan ledelsesdisciplinen ændrer sig, når man overgår til et agilt setup, men stadig arbejder med étårige budgetter og lovkrav, som vanskeliggør agile arbejdsprocesser. Særligt bliver du som leder klædt på til at kunne hjælpe dine projekter, teams og medarbejdere med at høste fordelene ved at arbejde agilt.

 

Masterclass for ledere i Cyber- og informationssikkerhed 

Masterclassen er for dig som personaleleder, der har brug for at få styrket din ledelsesmæssige rolle og ansvar i det interne arbejde med informationssikkerhed. På masterclassen får du konkrete værktøjer til aktivt at understøtte en robust sikkerhedskultur i hverdagen.

 

Masterclass for ledere - Digital forretningsudvikling

Masterclassen giver dig, som er leder, værktøjer til at skabe rammerne for, at din organisation kan arbejde målrettet og effektfuldt med digitalisering som grundvilkår for forretningsudvikling. Du bliver særligt klædt på til at støtte dine medarbejdere i at få tænkt digitalisering tidligt ind i udviklingsinitiativer, og i hvordan din organisation kan anvende data og ny teknologi i udviklingsprocessen. Ligeledes får du viden, metoder og konkrete værktøjer til at gøre digitalisering til en integreret del af din ledelsesdisciplin, herunder hvordan du indgår i eller leder styregrupper, der reelt støtter udviklingsaktiviteter, som dermed skaber værdi i udvikling og drift af digitale produkter og services. Samtidig får du også rig mulighed for at drøfte fælles udfordringer og løsninger med andre ledere på tværs af staten.

Tidligere udbudte masterclasses og korte kurser

  • Kursus i hybrid ledelse
  • Masterclass i cyber- og informationssikkerhed
  • Masterclass i ledelse af beslutninger og beslutningskultur
  • Masterclass i digitale teknologier som forandringsdriver (udbudt i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen)
  • Masterclass for ledere - Agilitet i staten (udbudt i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen)